«Sandstorm» gir problem i Gjerdsvika

Sist veke tok Sande kommune kontakt med Kystverket etter at det vart meldt om problem med sand som fauk frå nordre deponi.

GJERDSVIKA: Ein "sandstorm" skapte litt problem i bygda.   Foto: Endre Vorren

Nyhende

Fleire bygningar fekk vanskar med ventilasjonsanlegga på grunn av sanden. Kommunen ber Kystverket setje i verk tiltak.