Langt skriv til politikarane før behandling:

Nye protestar mot hallen

Huseigarar på Larsnes som er kritiske til planane om dokkhall på verftet, har sendt eit langt fellesskriv til politikarane.

Larsnes Mek. Verksted: Slik kan området, inkludert den innteikna dokkhallen, bli når endringane etter planframlegget vert omsette i handling.   Foto: AG Plan og Arkitektur / Firegrader

Nyhende

19 namn står under brevet som lokalpolitikarar i Sande – og Vestlandsnytt – denne veka fekk tilsendt.