Nabo med store innvendingar mot Skare-planen

Sande kommune har motteke eit heilt «hefte» med kritiske merknader til den nye Skare-planen.

Plankart: Forslaget til reguleringsplan for Skare, som administrasjonen ynskjer at planutvalet – formannskapet – kan godkjenne som det ligg føre. 

Nyhende

Innvendingane er førte i pennen av Egil Sandsbakk, på vegner av Skare-senteret sin nabo Knut Rusten.