Kritikkverdige teleforhold i Goksøyra

Vedlikehaldet av telefonlinjene på Runde er under all kritikk. No ber Knut Asle Goksøyr kommunen om hjelp.

Nesten i vegbana: Ved tunnelen i Griseviksvingen heng telelinjene nesten heilt ned i vegbana.  Foto: Knut Asle Goksøyr

Nyhende

– For oss som framleis har internett gjennom kopartråd, er det ikkje så lett å få kontakt med omverda når linjene ligg nede, seier Goksøyr i ein kommentar til følgjande hjartesukk han nyleg sende til kommunen: