Goparken vender seg til Sande kommune:

Vil ha samarbeidsavtale

Etter ein periode med uklarheiter rundt drifta av gokartbana på Leikongeidet, kan det for Goparken bli samarbeidsavtale med Sande kommune.

GOKARTBANA: Det er Sande kommune som per definisjon eig gokartbana. Difor må kommunen ta ansvar for alle formalitetar knytt til bruken av bana. Det skal utarbeidast ei eiga politisk sak på dette. Foto: Goparken 

Nyhende

Bakgrunnen er fleirdelt, men det høyrer med at gokartbana, med Sande kommune som byggherre, er finansiert mellom anna med spelemidlar.