Hastar med anlegg for sjøsetting på Leikong

I samband med flyttinga frå Haugsbygda til Leikong må Proas rigge seg til med båtopptrekk på den nye tilhaldsstaden.

Proas 

Nyhende

Planen er at all aktivitet skal flyttast til Leikong, og det hastar for bedrifta å få på plass eit opplegg som gjer at båtar både kan sjøsettast og takast på land igjen. Bedrifta har difor lagt fram eit forslag til kommunen som dei ønskjer ei snarleg avklaring på.