Denne butikken gjer det bra for tida

Folk strikkar ikkje mindre no

Garn- og husflidsbutikken, Fest og Fritid i Fosnavåg, har framleis opp mot 20 kundar innom kvar dag. Nokre av dei kjøper også meir enn elles.

Strikke­gla­de: Anne-Ma­rit Rem­øy (til venst­re) og Lil­lian Kvals­vik (mid­ten) har dri­ve bu­tik­ken Fest og Fri­tid i Fos­na­våg i 14 år, men til som­ma­ren skal dei pen­sjo­ne­re seg. Ann Hil­de Tellefsen (til høg­re) bru­ker all­tid den lo­ka­le bu­tik­ken når ho treng garn. Et­ter «ko­ro­na­tida» sitt inn­tog 12. mars, har det gått med litt ekst­ra.  Foto: Josefine Spiro

Vi skal pensjonere oss.

Anne-Marit Remøy
Nyhende

– Det var ei innom som hadde leita fram eit fire år gammalt strikk, humrar Lillian Kvalsvik.