Ikkje nøgd med planen for å rette NAV-lovbrot

Fylkesmannen ser på Herøy kommune sin plan for å rette lovbrota ved NAV-kontoret som for lite konkret.

NAV: Fyl­kes­man­nen mei­ner Her­øy kom­mu­ne sin hand­lings­plan ik­kje er konk­ret nok til å vur­de­re om til­ta­ka er ut­fyl­lan­de nok til å ret­te opp lov­bro­tet.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Det kjem fram av ei tilbakemelding frå Fylkesmannen på kommunen sin handlingsplan.