Frårår overtaking av fiskerihamnene:

Meir pengar må følgje med

Møre og Romsdal fylkeskommune kan ikkje ta over dei næringsaktive fiskerihamnene før nødvendig finansiering er på plass.

PREKÆRT: Oppgraderingsbehovet er prekært for mange av fiskerihamnene i Møre og Romsdal. Difor meiner fylkeskommunedirektøren at ei årleg ramme på ti millionar frå staten er alt for lite.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

Med denne tilrådinga frå fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik skal fylkesutvalet på nytt drøfte spørsmålet om overtaking av fiskerihamnene frå staten.