Hastar med godkjenning av skredvoll

Det hastar for Moltustranda IL å kome i gang med bygging av skredvollen som skal verne det planlagde frifotanlegget mot steinsprang.

Skredvoll 

Nyhende

Avstanden til fylkesvegen gjer at det må hentast inn dispensasjon frå veglova for tiltaket. Kommunen ber Fylkesmannen om rask handsaming av saka då det er planlagt opningsfest for idrettsanlegget.


I gang med det nye idrettsanlegget på Moltu:

Stig Moltu: – No må vi berre stå på

Denne veka sette B. Tarberg i gang arbeidet med å bygge det nye idrettsanlegget på Moltustranda. No håpar leiaren for Moltustranda IL at sambygdingane er klar for dugnad.