Gir dispensasjon for motocrossbane

MTU gir dispensasjon for re-etablering av motocrossbane på Koparstad.

MO­TO­CROSS: MT-ut­va­let i Her­øy har gitt dis­pen­sa­sjon frå are­al­føre­må­let. Når ein støy­voll et­ter kvart er på plass, kan der­med Ner­lands­øy Mo­tor­sport­klubb rea­li­se­re pla­na­ne sine.   Foto: Arkiv/Josefine Spiro

Nyhende

– Tiltaket er allereie etablert, bana er opparbeida og det vil berre krevje små justeringar/forbetringar av bana før den er klar til bruk.