Fylkesmannen vil på ny synfaring ved Myklebustvatnet

Fylkesmannen ønskjer å gjennomføre ny synfaring ved Myklebustvatnet.

BJØRN MAR­TIN AASEN: Han er leiar for pro­sjekt­sty­ret til Myk­le­bust­vat­net na­tur­sti. 

Nyhende

Det kjem fram av eit referat frå prosjektstyret som jobbar for realisering av Myklebustvatnet natursti. I dette styret er Bjørn Martin Aasen, Lasse Myrhol, Bjørn Otterlei, Ole Magne Rotevatn og Ola Vestavik med.