Usemje om hyttetiltak i friområde

Ein søknad om å ta i bruk eit friareal skaper uro på Mikkelholmen.

Mikkelholmen: Det er litt usemje om arealbruken her.  Foto: Henrik Mork Vorren

Nyhende

Ein søknad om grunnkjøp og oppføring av eit gjestehus på Mikkelholmen gir reaksjonar.