- Karantenereglar til å undre seg over

For Myklebust Verft byr det på utfordringar at Sande har strengare karantenereglar enn til dømes Herøy og Ulstein.

Akofs Seafarer: Brønnintervensjonsfartøyet har vore gjennom ei omfattande ombygging ved Myklebust Verft. Det skal truleg leverast tidleg i mai, om det ikkje kjem korona-relaterte skjer i sjøen.  Foto: Myklebust Verft

Nyhende

Verftet er på oppløpssida med brønnintervensonsfartøyet Akofs Seafarer. Båten har eit mannskap på rundt femti.