Fylkesutdanningssjefen:

Vil starte alle tilbod ved HVS

Fylkesutdanninggsjefen går inn for at alle planlagde tilbod ved Herøy vidaregåande skule blir starta opp frå hausten.

GOD TRU: Fylkesutdanningssjefen har tru på at bygg- og anleggsfaglinja ved Herøy vidaregåande skule kan bli fylt opp trass i eit utgangspunkt på berre tre primærsøkjarar.  Foto: Arkivfoto

Nyhende

– Gledeleg, og vi er veldig innstilte på at elevane som har søkt skal få gå her, kommenterer rektor Ester Sørdal Klungre.