Miljøopprydding uansett?

Formannskapet vil vite om dei forureina massane på Fosnavåg hamn uansett må fjernast.

FOS­NA­VÅG HAMN: Det duk­kar sta­dig opp nye spørs­mål rundt framtida til Fos­na­våg hamn. Det sis­te: Kan dei for­urei­na mas­sa­ne ei­gent­leg berre bli lig­gan­de?   Foto: Endre Vorren

Nyhende

– Vi må vite om det slammet som ligg på botnen, og som er veldig forureina, kan ligge der, eller om vi må inn og hente det ut – og flytte massane.