Koronautbrotet fører til pause i lokalpolitikken

Både Olav Myklebust og Bjørn Prytz avlyser alle politiske møte, i første omgang for dei komande to vekene.

SAN­DE: Her ser vi eit bil­de frå for­mann­ska­pet i Sande, som no har fått ei po­li­tisk pau­se. Når dei kjem i gang att blir tru­leg nett­bret­ta og da­ta­mas­ki­ne­ne endå meir sent­ra­le i det po­li­tis­ke ar­bei­det.   Foto: Arkiv/Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

Koronasituasjonen påverkar alle, og no kan også ordførarane i både Herøy og Sande bekrefte at det blir ein mellombels stans for gjennomføring av politiske møte.