Sande innfører karantene for tilreisande frå Norge

Sande kommune innfører dei same karantenereglane som Ålesund, Sula og Giske.

Stadig nye innskjerpingar: Tysdag innførte Sande kommune karantenepålegg for folk som kjem frå eit bestemt utval fylke, kort sagt alle fylka aust og sør for Møre og Romsdal.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

- Vedtaket gjeld frå 17. mars, og har ikkje tilbakeverkande kraft. I praksis gjeld det for alle tilreisande som kjem hit frå fylka sør og aust for oss, seier ordførar Olav Myklebust til Vestlandsnytt.

Tiltaket vert innført for å avgrense smittespreiing av koronaviruset. Dessutan meiner Sande kommune det kan bidra til å oppretthalde nødvendige helse- og omsorgstenester.

Sande kommune opplyser tysdag morgon følgjande:

Dette betyr i praksis at:

  1. Alle som kjem til Sande kommune etter reise i områda angitt i pkt. 3 får heimekarantene i 14 dagar.
  2. Personar som utviklar sjukdom eller symptom i karanteneperioden følger myndigheitenes anbefaling om å forandre heimekarantene til isolasjon.
  3. Vedtaket gjeld for følgjande område: Fylka Oslo, Viken, Agder, Rogaland, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Førar og personell av vare- og passasjertransport er unntatt frå karantenekrava i vedtaket, men nasjonale føringar for karantene og isolasjon ved sjukdom gjeld. Dette gjeld også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Reisande som ikkje har symptom, kan reise til planlagt opphaldsstad, men bør under reisa så langt det lar seg gjere, halde avstand til andre.

Reisande med symptom skal gå i isolering med ein gong og kan ikkje bruke offentleg transport.

Det kan gjerast unntak for nøkkelpersonell som har samfunnskritiske oppgåver etter DSB sin definisjon.

Vedtaket har verknad frå 17. mars og inntil nytt vedtak er fatta.