Kjempesmell for helse og omsorg, men likevel solid Herøy-overskot

2019-rekneskapen for Herøy kommune viser eit småpent sluttresultat, og det trass i at helse- og omsorgssektoren brukte meir enn 15 millionar kroner over budsjett.

OLA­US-JON KOP­PER­STAD: Råd­man­nen mei­ner ein skal gle­de seg over tala, men åt­va­rar li­ke­vel mot å for­ven­te at inn­tek­te­ne skal hal­de fram med å ber­ge un­der­sko­tet på drif­ta. ar­kiv­fo­to: sti­an lang­lo dri­ve­klepp 

Nyhende

– Drifta går 8,59 millionar i minus. Det som bergar oss er skatt og rammetilskot. Men litt flaks skal ein ha, og her er det den berømte novemberskatten. Hadde vi ikkje hatt denne gode skattemånaden hadde ikkje dette gått så bra.