Må tenke utradisjonelt i legerekrutteringa

Herøy legesenter.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Herøy kommune vil no starte rekruttering til dei tre ledige fastlegeheimlane ved Herøy legesenter. Det er legar i alle heimlane fram til sommaren, og samarbeidsutvalet for fastlegeordninga meiner kommunen må tenke utradisjonelt i rekrutteringa og fokusere på det som er positivt med å vere fastlege i Herøy.