Havlandet er i gang:

– Enorme moglegheiter i Herøy

Med samarbeid som den viktigaste nøkkelen til suksess, er Merethe Hjertø Flusund og Hilde Gråberg Bakke klare for å vere bindeleddet og den viktige støttespelaren på vegen til suksess i havgapet.

HAV­LAN­DET: Rei­se­livs­ut­vik­lar Hilde Grå­berg Bak­ke (t.v.) og næ­rings­livs­sjef/dag­leg leiar Me­re­the Hjer­tø Flu­sund er kla­re for å gje­re sitt ytste for at ak­tø­rar som vil noko skal luk­kast. Sa­mar­beid er nøk­ke­len, for­kla­rar dei to, som gjer­ne tek ein kaf­fi­kopp for å dis­ku­te­re spen­nan­de pro­sjekt. foto: sti­an lang­lo dri­ve­klepp 

Nyhende

– Det er mykje god energi her ute. Veldig mykje spennande som skjer. Jobben min er å heie på alt som skjer av positive ting.