Usikre på lokalisering i Ulstein

Herøy kommunestyre vil gjerne ha samarbeid om landmåling og GIS, men ikkje alle meiner det er ein god ide å seie ja til ein avtale med Ulstein kommune.

FRANK ROY MOL­TU: Sp-lei­a­ren er betenkeleg til å ik­kje ha land­må­ling og GIS-ten­es­ter i Her­øy. Han vil strek­kje ut ei hand til Sande kom­mu­ne. 

Nyhende

– Kvifor skal vi gjere oss så usle? Har det private næringslivet ei stilling, så får dei søkjarar. Skal Herøy få folk med høgare utdanningar til å flytte heim, så må ein gjere det no. At vi ikkje skal klare å rekruttere noko meir enn Ulstein, den kjøper eg ikkje.