– Perfekt anledning til å prioritere Leine-Voldsund

Aleksander Zahl Tarberg slo fleire slag for utbetring av Leine – Voldsund i kommunestyret.

Aleksander Zahl Tarberg: KrF-po­li­ti­ka­ren ber om pri­o­ri­te­ring for Lei­ne-Vold­sund.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

– Dette er ei perfekt anledning til å prioritere. Denne årsplanen seier noko om kva anlegg og drift skal prioritere i år. Eg vil ha Leine-Voldsund inn på prioritet, sa KrF-politikaren då kommunestyret diskuterte årsplanen for 2020.