Halvert aktivitet i Bourbon Offshore Norway, men:

Håper å snu ein negativ trend

I Bourbon Offshore Norway er det no berre 80 nordmenn igjen av til saman 280 sjøfolk i reiarlaget.

MISTAR DRIFTSANSVARET: 28 sjøfolk vil bli råka når Bourbon Offshore Norway mistar management-avtalen dei har hatt på Horizon Arctic (tidlegare Bourbon Arctic) sidan båten fekk nye eigarar for eit år sidan. Men gjennom interne omplasseringar vil selskapet truleg unngå å møtte gå til oppseiingar som følgje av kontraktstapet.   Foto: Bourbon Offshore Norway

I løpet av 2020 reknar vi med å få rydda opp i opplagsflåten vår anten i form av sal eller aktivering av skip. – I løpet av 2020 reknar vi med å få rydda opp i opplagsflåten vår anten i form av sal eller aktivering av skip.

Bjørn Idar Remøy
Nyhende

Den langdryge offshorekrisa har sett sine tydelege preg på både flåten og organisasjonen i Bourbon Offshore Norway.