Full siger til Stig Remøy

Stig Remøy er frifunnen etter å ha blitt saksøkt for 25 millionar kroner.

Stig Remøy: Advokaten har tidlegare avvist saka som «fullstendig uberettiga».   Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

I november 2019 kunne vi lese at eit knippe av Remøy sine tidlegare forretningspartnarar, Ervik Marine Services AS, Fagerlia Invest AS, Støylebakken AS og Frode Igland AS stemna Olympic-reiaren med eit erstatningskrav på 25 millionar kroner. Dette var manglande etter innløysing av sakssøkarane sine aksjar i Emerald Fisheries, hevda dei.