Vil kontrollere Ytre Herøy ungdomsskule

YTRE HER­ØY UNG­DOMS­SKU­LE: ILLUSTRASJONSFOTO  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Etter at Ytre Herøy ungdomsskule har hatt dårlege resultat i elevundersøkinga for tiande trinn dei siste åra, vil Fylkesmannen avlegge skulen eit besøkt. Kommunen og skulen er valde ut på bakgrunn av kor sannsynleg det er at krava i regelverket ikkje er oppfylte, og kva konsekvensar dette kan få for elevane. Både elevar, lærarar, assistentar og skuleleiing skal intervjuast.