Sande vil tilsette eigen ungdomsarbeidar

Sande kommune vil starte prosessen med å tilsette ungdomsarbeidar.

Sande: Færre flyktningar gir høve til ei omdisponering – til fordel for ungdomen. 

Nyhende

Saka er ei direkte oppfølging av eit vedtak i kommunestyret 10. desember. Her var det semje om å opprette ei halv stilling som ungdomsarbeidar. Planen er å finansiere stillinga gjennom å skjere vekk halve stillinga som flyktningkonsulent.