Samrøystes ja til Ah! Sport Lounge

ANN-HE­LEN KARLSEN: Ho hå­per det vil vere til gle­de for man­ge når ho op­nar Ah! Sport Lounge i Fos­na­våg sentrum om ein må­nads tid. Før den tid står det att ein god del ar­beid, men Ann-He­len er på in­gen måte redd for å ta i eit tak.   Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

Formannskapet var svært positive, og gjekk samrøystes inn for å gi Ann-Helen Karlsen sin komande serveringsstad Ah! Sport Lounge skjenke- og serveringsløyve.