Tilbake til start med dei to siste

Havila Kystruten kastar korta i Spania og bygger også sine to siste cruiseskip ved Tersan-verftet i Tyrkia.

Havila Kystruten: To av dei nye båtane skal inn på kontrakt i ruta Bergen – Kirkenes frå 1. januar neste år. I tillegg kjem to reservefartøy, som blir avløyste av dei to siste nybygga frå Havila Kystruten 1. januar 2022. 

Nyhende

– Vi vurderte fleire ulike løysingar opp mot kvarandre, men enda på ein konklusjon om at det vil vere mest fornuftig å starte frå scratch i Tyrkia. Der har vi også veldig gode erfaringar med dei to eksisterande kystrutefartøya som vil bli leverte i år.