Treng 2,1 mill. ekstra til ferdigstilling av Fosnavågparken

Rådmann Olaus-Jon Kopperstad vil bruke 2,1 mill. kroner av byutviklingsmidlane til å ferdigstille Fosnavågparken.

FOSNAVÅGPARKEN: Pro­sjek­tet i par­ken er sta­dig un­der ut­vik­ling, men framstår føre­bels som ufer­dig. Råd­man­nen ber no po­li­ti­ka­ra­ne om å løy­ve 2,1 mil­li­o­nar til fer­dig­stil­ling.   Foto: Arkiv/Endre Vorren

Nyhende

I saksutgreiinga blir det vist til at det står att ein del tiltak før parområdet står fram som innbydande for tilreisande.