Fylkesmannen ber Sande om status etter lovbrot

Sande kommune må legge fram ein status for retting av lovbrot.

Sande kommune: Har fått merknader til ein plan for retting av lovbrot.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Det kjem fram av eit brev Fylkesmannen har skrive til Sande kommune i samband med oppfølging av eit tilsyn. Tilsynet galdt helse- og omsorgstenester til born i avlasting.