– Folk skal oppleve reell innflytelse

– Open talarstol er ei viktig ordning.

KNUT ERIK ENGH: Ordføraren i Ulstein seier dei ser på det som eit viktig prinsipp at innbyggarar som har noko på hjartet får kome til ordet.   Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

Dei folkevalde fann også ei viss interesse i forskjellane i den politiske organiseringa i dei to kommunane. I Ulstein har dei mellom anna to tilbod som inkluderer innbyggarane i stor grad.