Thon Hotel Fosnavåg med gjev kåring:

Beste økonomiske resultat i 2019

Onsdag vart Thon Hotel Fosnavåg kåra til det hotellet i kjeda med best økonomisk resultat i 2019.

No­kre i lei­ar­grup­pa: As­sis­te­ran­de re­sep­sjons­sjef Ca­mil­la Kvammen, res­tau­rant­sjef Da­nie­la Se­ter, ho­tell­di­rek­tør Monica Bjør­hov­de og Event Ma­na­ger Ka­ro­li­ne Vels­vik Sivertsen. Ar­kiv­fo­to: Jo­se­fi­ne Spi­ro 

No handlar det om å stabilisere seg der og kanskje flytte heilt til toppen

Monica Bjørhovde
Nyhende

– Det var uventa og veldig gøy, seier hotelldirektør Monica Bjørhovde til Vestlandsnytt.