Ja eller nei til tigging i Sande?

Framlegg til nye politivedtekter skal opp i Sande kommunestyre.

Aglen: Meiner tigging kan vere tillate om tiggaren får tiggegodkjening frå politiet. 

Nyhende

Dei nye vedtektene har vore ute på høyring, utan at det har kome inn høyringsuttalar eller andre merknader.