Vil innføre kaileige i Sande

Frp, Sp og Ap kjem no med konkret forslag om å innføre kai-og hamneleige i Sande.

Kaileige: Brevet er signert av varaordførar Einar Ekroll, som representerer Frp. 

Nyhende

– Sande kommune har i dag ei rekkje hamner, og fleire på veg inn; Haugsholmen (frå Kystverklet) og Gjerdsvika fiskerihamn (under prosjektering). Innkrevjinga skal skje etter sjølvkostprinsippet, og inntektene skal brukast til vedlikehald, oppgraderingar og utvikling av hamner og kaier.