Spådomar

Nesten ein heil månad av det nye året er over. Dei som kallar seg ekspertar har fått boltre seg fritt i media i over tre veker. Det er dei som meiner å vite alt om kva som vil hende i 2020.

KJØTMEIS: Mellom årets spådomar er saka om at alle ord som inneheld ordet «kjøt» vert forbodne. Her har vi kjøtmeisa.   Foto: Frank Vassen / Wikipedia

Ikkje berre er kjøtet farleg for klimaet, men ein må også hogge ned regnskog for å få nok pinnar!

Nyhende

Renta, oljeprisen, bustadprisane og alt anna som kan kome til å råke oss arme syndige menneske. Sidan eg ikkje vart spurd, må eg nytte avisa eg har tilgang til. Dette skjer i år: