Introduksjon av flyktningar i Møre og Romsdal:

Volda og Ulstein mellom dei beste

Volda og Ulstein er mellom dei beste i Møre og Romsdal på introduksjon av flyktningar.

Mykje å lære: – Kom­mu­na­ne har mykje å lære av kvar­an­dre, sei­er IMDi-di­rek­tør Libe Rie­ber-Mohn. 

Nyhende

Volda har lukkast nest best i Møre og Romsdal i arbeidet med å få flyktningar over i arbeid eller utdanning. Vestnes er den kommunen i fylket som har lukkast aller best, viser Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) si ferske oversikt over resultata av integreringsprogrammet for flyktningar.