Bustyrar Heggen spelar ballen over til bransjen:

Vidare drift best for alle

Bustyrar Thore Heggen har håp om at simulatorsenteret i Fosnavåg kan kome i gang igjen etter konkursen.

IKKJE NOK: Den nye brønnbåtsimulatoren, som blei opna av dåverande fiskeriminister Per Sandberg, var ikkje nok til å gi simulatorsenteret ei berekraftig drift. Foto: Bjørnar Torvholm Sævik. 

Nyhende

– Vi vil prøve å finne ut om der finst aktuelle aktørar som kan vere med på å sy saman eit opplegg, seier Heggen.