Herøy vasslag vil nedklassifisere vasskjelder:

Tilbake til slik dei var

Mange har reagert på nedtappinga av Vikevatnet, men styreleiar Per Arne Gjerdsbakk i Herøy vasslag har ei god forklaring.

Igesundvatnet: Slik ser det ut på Igesundvatnet etter at vatnet er nedtappa med to-tre meter. 

Nyhende

– Verken Vikevatnet eller Igesundvatnet har noko nytte for oss som vasskjelde lenger, og vi prøver å kvitte oss med kostnader vi godt kan greie oss forutan, forklarar han.