Meir arbeid og høgare pris for Jensholmen bru: Vil koste om lag 15 mill.

Femten millionar kroner ser ut til å bli sluttprisen for brua på Jensholmen.

i slutt­fa­sen: An­leggs­lei­ar Mag­ne Tok­le for­tel at dei er i slutt­fa­sen med støy­pin­ga av ny Jens­hol­men bru, men til­leggs­ar­bei­det med veg­jus­te­ring gjer at fer­dig­stil­ling blir noko sei­na­re enn opp­hav­leg med­rek­na. 

Nyhende

Veidekke entreprenør får meir å gjere enn dei fyrst trudde med den nye brua på Jensholmen. Dermed aukar også prisen på bruprosjektet med eit par millionar kroner.