Tilbakeviser «kjede-misbruk»

– Det var eg som bestilte ei sak på retningslinjer for bruk av ordførarkjede.

Kje­de: Olav iført ord­fø­rar­kje­da på de­sem­ber­mø­tet. 

Nyhende

Det sa ordførar Olav Myklebust (Sp) på siste møtet i formannskapet. Han nytta høvet til å avkrefte kritikk som i fylgje Vestlandsnytt har blitt reist kring hans bruk av ordførarkjeda dei siste månadene.