Forskingsartikkel konkluderer med at Kvalsundskipet er yngre enn det vi trudde

Ny forsking tyder på at Kvalsundskipet eigentleg var laga mellom 780 og 800 år etter Kristus, altså 100 år seinare enn den originale dateringa gjort i 1980. Skipet er med andre ord frå vikingtida.

Utgraving: Fra utgravinga av Kvalsundskipet på Nerlandsøy i Herøy, Møre og Romsdal i 1920.  Foto: Stiftinga Sunnmøre Museum

Nyhende

Ein svært interessant forskingsartikkelen, publisert i siste nummer av det anerkjente arkeologiske tidsskriftet Journal of Archaeological Science, presenterer spennande nye oppdagingar om Kvalsundskipet, funne i ei torvmyr i Herøy i 1920. Artikkelen, signert Sæbjørg Walaker Nordeide, Niels Bonde og Terje Thun, tek føre seg nye årringsundersøkingar, såkalla dendrokronologi, av treverket til båten. Resultata tyder på at skipet var bygd i ein eller ein annan periode mellom år 780 til 800 etter Kristus. Dette er signifikant ettersom dei fyrste studiane og dateringane gjort i 1980 har anslått at skipet var bygd 100 år tidlegare, om lag i år 690.