Formannskapet avviser brannstasjon-klagen

Eit samrøystes formannskap rår kommunestyret til å avvise klagen frå Prosjektbygg og Kvadratbygg. Men det er enkelte ting i prosessen kommunen vil ta lærdom frå.

PHI­LIPP KESS­LER-MYK­ING: Pro­sjekt­lei­a­ren for­kla­ra i de­talj kvi­for ad­mi­nist­ra­sjo­nen, med hjelp frå ju­rist, mei­ner kla­gen bør av­vi­sast. 

Nyhende

Formannskapet fekk innleiingsvis ein grundig gjennomgang av klagen på tildelinga av brannstasjonskontrakten til K. Nordang AS, før dei landa på valet om å støtte rådmannen si tilråding om å avvise klagen.