Traktorveg i fleire alternativ ved Tjørvågosen

Innan fristen som jordskifteretten sette har Frode Berg Tjervåg søkt om godkjenning av ny traktorvegtrase i Tjørvåg.

jordskifte: Frå jordskifteretten si synfaring i Tjørvåg sist sommar. 

Nyhende

Den omstridde vegsaka i Tjørvåg har dermed teke eit steg vidare mot si eventuelle løysing med søknaden som Plottaplan har utarbeidd på vegner av Frode Berg Tjervåg.