Håper på hjelp frå kommunen

Sanitetshuset 

Nyhende

Omlegging av taket på Sanitetshuset har ført til at Herøy sanitetsforeining har «blakka seg» og må be kommunen om hjelp.