Frantzen slår tilbake mot Sande kommune

- Vi tok tak i denne saka så raskt det var mogleg etter at kommunen kontakta oss før jul. For meg er det uforståeleg at kommunen no reagerer igjen.

Hallelia Bilde teke onsdag 15. januar 2020 i retning mot "inngangen", den austre del av Hallelia A-feltet.   Foto: Endre Vorren

Nyhende

Det seier Gustav Frantzen i Frantzen Maskinstasjon AS, etter å ha fått brev om at Sande kommune framleis ikkje er nøgd med oppryddinga i Hallelia A-feltet.