14 grunneigarar på Larsnes i fellesskriv: Protesterer mot planen

Huseigarar på Larsnes har i eit felles skriv til kommunen bede om at den nye detaljreguleringsplanen for Larsnes Mek. Verkstad AS vert utsett.

Naboar protesterer: I førre runde – utan dokkhall – var det ikkje sterke protestar til nyeplanen. Men situasjonen har endra seg etter at bygget til høgre kom inn i bildet. Illustrasjon: Ag Plan og arkitektur / Firegrader 

Nyhende

Grunneigarane meiner saka ikkje er forsvarleg greidd ut, og er spesielt misnøgde med den nye hallen over tørrdokka.