Elevrådet etterlyser ny helsesjukepleiar

Borga 2 

Nyhende

Ho som har vore helsesjukepleiar ved Bergsøy skule har pensjonert seg, og no lurer elevrådet på kva tid ny helsesjukepleiar kan vere på plass.