Næringsbygget treng ikkje kai

– Det er ikkje næringsbygget som er avhengig av kai, understrekar Rita Sævik i ein kommentar til saka om «kaikampen» på Mjølstaneset i førre avis.

MJØLSTANESET:   Foto: Jann Flatval

Nyhende

Behovet for ny kai er fyrst og fremst knytt til samarbeidspartnarane Fosnot og Astorplast sine aktivitetar på industriområdet. Sævik viser til at Christina E også i dag nyttar dei kommunale kaiene på Mjølstaneset til mobilisering.