Bading og teltovernatting ved drikkevasskjelder

Det har vore teltovernattingar ved og bading i drikkevasskjelder. Det likar ikkje Mattilsynet.

Vatn: Mattilsynet er bekyra for mykje utfart til område der det også er drikkevasskjelder. 

Nyhende

Mattilsynet i Møre og Romsdal har sendt ut eit likelydande brev til kommunane i Møre og Romsdal. I utgangspunktet dreier innhaldet seg om såkalla Stikk ut-postar, eit organisert og merka nettverk av turstiar rundt omkring i fylket.